توسط: تاریخ انتشار: 16 دی 1402 0 دیدگاه

  در ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی دو نشریه، استانداردهای مورد نیاز خرپای تیرچه را تدوین نموده است:

  • نشریه 82 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور فنی، ویرایش سال 1385

  • نشریه 94 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور فنی، ویرایش سال 1385

  همچنین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران استاندارد شماره 1-2909 را در دو بخش برای خرپای تیرچه و بلوکهای سقفی مورد مصرف در صنعت ساختمان ارائه نموده است:

  • خرپای تیرچه مورد مصرف در سقف‌های خرپا بلوک – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
  • 
بلوک‌های سقفی مورد مصرف در سقف های خرپا بلوک- ویژگی‌ها و روش های آزمون

  در این دو نشریه تمامی موارد مورد نیاز خرپاها و خرپای تیرچه از جمله خرپاهای پیش ساخته فولادی و نحوه استفاده از فولادهای نورد سرد شده (اصلاح شده) را ارائه نمود است.
  استاندارد “خرپای تیرچه مورد مصرف در سقف‌های خرپا بلوک ویژگی‌ها و روش‌های آزمون”که پیش نویس آن توسط کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده و در یکصد و پنجاه و هفتمین کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی مورخ 30/11/85 مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک مادۀ 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.
  برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه شود در تجدیدنظر بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد.
  در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. استاندارد ملی ایران شماره 2909 سال 1368 ویژگی‌ها و روشهای آزمون خرپای تیرچه و بلوک سقفی باطل و شماره آن به عنوان سرمجموعه استاندارد درنظر گرفته می‌شود. منابع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

  • استاندارد ملی ایران به شماره 1- 2909سال 1388: خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقفهای تیرچه بلوک – قسمت اول :ویژگیها و روشهای آزمون
  • نشریه 82 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سال 1382: راهنمای اجرای سقف‌های تیرچه بلوک
  • نشریه 94 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سال 1384: خرپاهای پیش ساخته خرپایی، مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه

  بنابراین برای تولید خرپای تیرچه کافی است به سه منبع فوق دسترسی یافت. متن کامل استاندارد 1-2909(تجدید نظر اول) در سایت اینترنتی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قابل دریافت است. دو نشریه سازمان مدیریت به صورت کتاب در بازار موجود است (تجدید نظر اول – سال 1388)

  فولاد مورد استفاده در ساخت خرپای تیرچه :
  در ساخت خرپای تیرچه از انواع فولادهای ساختمانی نرم، نیم سخت و سخت می‌توان استفاده نمود که محدودیتهای مکانیکی آن مطابق جدول 3 استاندارد 2909 در جدول زیر ارائه شده است.

  ازدیاد طول نسبی بر روی 20 سانتی متر از طول اندازه‌گیری می‌شود.
  اصلاح فولاد عبارت است از بالا بردن حد ارتجاعی آن بوسیله عملیات مکانیکی مخصوص از قبیل پیچاندن یا از حدیده گذراندن و یا ضربه زدن.
   
  از جدول فوق دو نتیجه کلیدی زیر را می‌توان برشمرد:
  می‌توان با انجام عملیات کارسرد یا نورد سرد روی میلگردهای خام نورد گرم شده، استحکام میلگردها را اصلاح کرد (بالا برد) و از میلگردهای اصلاح شده با استحکام تسلیم بالای 4200 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع (نزدیک به 430 مگاپاسکال)در ساخت خرپای تیرچه استفاده نمود.
در صورت استفاده از میلگردهای اصلاح شده، حداقل شکل‌پذیری مورد انتظار کمتر شده به گونه‌ای که در صورت استفاده از میلگردهای سخت اصلاح شده، مقدار درصد ازدیاد طول نسبی در آزمون کشش به 8 درصد کاهش می‌یابد.

  بنابراین برای ساخت خرپای تیرچه ، عملیات نورد سرد و آجدار کردن میلگردهای خام که در شرکت فولاد سازه خزر انجام می‌پذیرد، از نظر کلی فولادهای اصلاح شده استحکام تسلیم بالایی داشته و در مقابل از انعطاف‌پذیری کمتری برخوردار می‌باشد.

  دیدگاهتان را بنویسید